HUISREGELEMENT VREESWIJKS KOLKFEEST.

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Vreeswijks kolkfeest en bezoekers van haar evenement.

 

 • Legitimatie verplicht – Minimumleeftijd 18 jaar. Bij twijfel kan er om gevraagd worden.
 • Parkeer op aangegeven terrein en eventueel op aanwijzing van verkeersregelaars.
 • Bezoekers kunnen voorafgaand aan het evenement gefouilleerd worden door een erkend beveiligingsbedrijf.
 • Degene die zich hieraan niet onderwerpt kan de toegang geweigerd worden.
 • Alleen buiten en in de speciale rokerstent mag gerookt worden. Binnen in de tent is roken NIET toegestaan.
 • Het is verboden de volgende zaken mee te nemen naar de plaats van de tent: dranken, drugs, glaswerk, blik, vuurwerk, plastic flessen, (vuur-)wapens en andere gevaarlijke voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden.
 • De organisatie kan personen de toegang weigeren of verwijderen van de plaats van het evenement als er sprake is van ongewenst gedrag, hieronder wordt ook verstaan geluidsoverlast te veroorzaken in de directe omgeving van het feest.
 • Bezoekers zijn verplicht zicht te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van het beveiligingsbedrijf en alle aanwijzingen van politie en brandweer moeten direct opgevolgd worden.
 • Het betreden van de plaats van het evenement en het bijwonen ervan is geheel voor eigen risico van de bezoeker.
 • De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden door de geleden schade of enigerlei letsel ontstaan aan de bezoeker en/of goederen van de bezoeker. Hieronder wordt ook verstaan diefstal en vermissing.
 • Alle bezoekers geven betreden van de plaats van het evenement stilzwijgend toestemming aan de organisatie om video- en fotobeelden te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te exploiteren.
 • Bij strafbare feiten zoals diefstal, vernieling en of straatschenderij, enz. kan er over worden gegaan tot aanhouding op heterdaad. Direct zal de politie in kennis worden gesteld en zal de verdachte overgedragen worden aan de politie. Er zal of kan aangifte/klacht gedaan worden tegen de aangehouden verdachte en daarop zal strafvervolging volgen.
 • De voorwaarden liggen tevens ter inzage bij de organisator. 

Wij wensen jullie veel FEEST plezier…………!!!!!!!!!!!!!

 

 

Sponsors Hoge Brug
Impress Cafetaria Het Anker