2006 онд ашигт малтмал уул уурхайн салбарын нэг хэсэг юм