чулуу бутлах үйл ажиллагааны үндсэн бүрэлдэхүүн хэсгүүд