хүнсний бутлуурын бутлуурын давуу талыг нэмэгдүүлдэг