хар тугалга үйлдвэрлэх бүтээгдэхүүний оролдлого гэж юу вэ