тantalite хүдэр баяжуулах үйлдвэрийн өртгийн тооцоо