кальцийн карбонат боловсруулах үйлдвэрт өртөг зардалтай